Kurumsal

Şirket Politikamız

Faaliyetlerimizde hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

ÜST YÖNETİM OLARAK;

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

Yürürlükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,

IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite - çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürdürmeyi, politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

 

ÇEVRE YÖNETİMİ

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi/ korunmasını sağlamayı,

Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

Acil durumlar için hazır olmayı,


ISG YÖNETİMİ

Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,

Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

Kontrol hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,

ISG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin /temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,

Acil durumlar için hazır olmayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Firmamız adına taahhüt ederiz.

 

KALITE YÖNETİMİ

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı, taahhüt ederiz. 02.01.2019

 

YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ

Ege Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve ISO ISO 9001/2015-14001/2015-ISO 45001/2018 ve ISO 30000/2009 yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları , ilgili tarafların şartlarının belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO vb) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuat yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını GEMİSANDER marifetiyle lisanslı firmalar aracılığı ile isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akradite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, ISG ve çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu sürekli takip etmektedir.

İSG - Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun Değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Hurda gemilerin sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde , yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-Atık envanteri konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve izin ve lisansa sahip kurumlardan hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık ve Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğinden hizmet almaktadır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği koordinesinde sağlar.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur. Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.
GEMİSANDER ‘den malzeme ve koordinasyon hizmet /destek alınır.Ege Gemi Söküm San. ve Tic. A.Ş

İletişim Bilgilerimiz

  • Adres: Gemi Söküm Tesisleri 17 nolu Parsel 35800 ALİAĞA - İZMİR / TÜRKİYE

  • Telefon: +90 (232) 618 2011 / +90 (232) 618 2173

  • Fax: +90 (232) 618 2012

  • E-Mail: info@egegemi.com.tr